ความรู้คือขุมทรัพย์

SIAM2EDU  คือ ส่วนงานหนึ่งของ บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด เราจะทำบทเรียนออนไลน์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและดึงศักยภาพของเยาวชน ออกมาอย่างเต็มที่ เว็บไซต์นี้จะรวบรวมความรู้ ที่จำเป็นสำหรับอนาคต สอนโดยครู ผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลาบทเรียนที่เรียบง่าย สอนโดยผู้ชำนาญการ เน้นสอนพื้นฐาน ให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเป็นพื้นฐานสามารถนำไปต่อยอด ในความรู้เชิงลึก นอกจากนั้นยังมี อาจารย์ คอยให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียน
Image

สนุกคิด สนุกสร้าง, กับการเรียนรู้กับครอบครัว

หลักสูตรออนไลน์ เป็นหลักสูตรเดียวกันกับระบบการเรียนการสอนในห้องเรียน นำมาปรับแต่งให้ง่าย และทำให้น้องๆ เรียนรู้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง ได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน ช่วยกันสร้างเกมส์สนุกๆ พร้อมได้ความรู้เรื่องการเขียนโค้ด หรือ ศิลปะไปพร้อมๆ กัน
Image
Image
Image
Image
Image
Image